Referat af bestyrelsesmøde.

 
1 Studietur
2 Næste møde
3 Bestyrrelsen
4 PR

1. Blev gennemgået. BV medbringer øl til talerne!


2. BV: Kontakter Oracle

Næste møde: Oracle (alternativt SUN. BV kontakter Henrik Madsen og beder dem tale om Vand-miljø Grid)

Næste år startes ud med et vindmølle Grid møde (på Risø).


3. Når BV kontakter Oracle skal bestyrelsesdeltagelsen også afklares, da Martin Berg har forladt Oracle.

SDU træder ud fra 1/1 hvorefter KU træder ind. BV sidder p.t. i begge institutioner og indtræder som KU's repræsentant 1/1.

4. BV har lavet en række tiltag men uden den store succes. Det er lettere at få presse på afholdte møder end på kommende møder.

5. Konkurrencen afholdes i løbet af året. Vi bruger 3kkr på en præmie og forsøger at få et medlem til at doble den op.

Individuelle medlemskaber. Vedtaget kontingent: 200 kr pr år. Kontingent indbetalt i 2005 dækker både 2005 og 2006.

Da bestyrelsen ikke direkte har bemyndigelse til at åbne for individuelle medlemskaber besluttes det at individuelle medlemmers kontingent refunderes såfremt førstkommende generalforsamling ikke vælger at godkende begrebet.


Brian

---

Professor Brian Vinter
Datalogisk Institut
Københavns Universitet