Bestyrelsesmøde tirsdag 2006-06-13

 
Tilstede: Brian Vinter (DIKU), Anne Margrethe Larsen (Risø), Nicolas Olszowski (SUN), Niels Raun (Global Connect), Jan Holst Jensen (Novo Nordisk)

Agenda:

1) Konstituering af bestyrelsen for 2006.
2) Kommende arrangementer.
3) Foreningens konto.
4) Foreningens web-site.

ad 1) Det kunne konstateres at bestyrelsen var fuldtalligt fremmødt og dermed i stand til at konstituere sig. Bestyrelsen valgte Jan Holst Jensen som formand, Brian Vinter som næstformand og Niels Raun som kasserer.

ad 2) Til efteråret planlægges to arrangementer: et hos Risø og et hos DtU.

Risø - Grid og miljøteknologi
DHI eller Fyns Amt kontaktes med henblik på at få dem til at snakke om brugen af Grid til at køre tunge 3D-beregninger af grundvandsfordeling. Brian kontakter Henrik Madsen fra DHI om dette. Fra Risø vil Anne Margrethe henover sommeren se om man kan få erfaringer med vindmølleberegninger vha. PC grids. På mødet kan man så dele ud af sine erfaringer med dette. Alternativt kan vi overveje at spørge folk fra Siemens om de vil fortælle om vingedesign vha. Grid.

DtU - Nanoteknologi og Grid
Brian kontakter Jens Kehlet Nørskov på CAMP (Center for Atomic-scale Materials Physics) for et indlæg om deres Grid-beregninger på metallegeringer. Andet indlæg kunne være Atomistix der bl.a. fremstiller Grid-baseret software til materialeforskning.

Nicolas foreslog en studierejse næste år til et af SUNs grid-centre, f.ex. i UK. På baggrund af den store success CERN-turen var blev forslaget godt modtaget. Nicolas undersøger nærmere.

Der blev fastlagt følgende datoer for arrangementerne:

tir 26/9 - Risø
tir 7/11 - DtU

og det blev vedtaget at vi forsøger at holde generalforsamling næste år

tir 20/3 2007

Temaet vil være "Forskningsnet + Fremtidens net-teknologi i hjemmet.". Vi ser om vi kan holde det hos Global Connect.

ad 3) Niels kontakter banken med henblik på at finde ud af hvilke papirer der skal underskrives for at kunne overføre kontoen til hans navn. Papirerne sendes rundt til underskrivning i bestyrelsen.

ad 4) Brian får hurtigst muligt en studerende til at sætte en Plone-server op så web-sitet kan hostes på DIKU. Jan overfører web-sider til den nye server og når det nye web-site er klart kan vi flytte domæne-navnet til dette.

ad Evt) IBM har tilbudt sig som suppleant til bestyrelsen. Vi takker ja og siger velkommen.