Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2006, DtU

 
Tilstede: Brian Vinter (DIKU), Niels Raun (GlobalConnect), Anne Margrethe Larsen (Risø), Nicolas Olszowski (SUN).
Afbud: Josva Kleist (AUC)
Fraværende: Ole Bjørn Rasmussen (IBM)

ad 1, Næste arrangementer
Generalforsamling bliver hos GlobalConnect, Hørskætten 3, Taastrup tirsdag den 20. marts 2007 kl. 15 - 18.

Kandidater til at holde indlæg på generalforsamlingen
Steen Pedersen, Forskningsnettet, "Forskningsnet i DK"
Keld Damsbo, Tre-for bredbånd, "TV og video på net"
Nicolas checker desuden om man kan finde en taler om spil på Grid

Mht. studierejse næste år kunne Nicolas oplyse at organisationen omkring SUNs global grid nu lader til at være faldet på plads, og Nicolas følger derfor op på sagen nu.

ad 2, Kasserer fuldmagt
Til generalforsamlingen stiller vi med forslag om at bestyrelsen kan give kassereren fuldmagt til at administrere foreningens konti. Det nuværende system er for tungt at danse med, da der kræves mange underskrifter for blot at flytte en konto fra en bank til en anden.

ad 3, Web site
Jens Lyn er ikke mere webmaster hos Brian, så der er kommet en ny. Vi håber at der lige pludselig dukker et nyt web-site op vi kan flytte til.

ad 4, Evt.
Ingen punkter.