Referat af Generalforsamling 2008, foredrag og reception

 
16.00-16.30 Generalforsamling ... 16.30-17.30 Foredrag om DCSC og om Cell på Grid ... 17.30-19.00 Reception med Sticks and Sushi
Tilstede: ca. 30 mennesker

1. Først blev der valgt dirigent og referent. Valgene faldt på:
a. Dirigent: Eric Jul
b. Referent: Peter Gildsig Jansen

2. Bestyrelsens beretning, fremlagt af formand Nicolas.
Jan Holst Jensen er udgået af bestyrelsen, som repræsentant for Novo Nordisk, og er blevet erstattet af Peter Gildsig Jansen.
Der har ikke været mange aktiviteter siden sidst. Alle er velkomne til at komme med nye ideer.
Hele den nuværende bestyrelse genopstiller.
Der er ingen spørgsmål til formanden beretning.

3. Regnskab og budget.
Eric fremlægger regnskabet. På grund af stort overskud har bestyrelsen besluttet at fortsætte med kontingentfriheden i den kommende periode. På grund af det enkle regnskab køres der fortsat uden revisor.
Regnskabet godkendes.

4. Forslag
Der er ingen forslag.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Medlemmer er principielt firmaer eller institutioner, hvilket betyder at suppleanter findes i firmaet/institutionen.
Alle bestyrelsesmedlemmer genopstiller og ingen andre ønske at opstille. Genvalget godkendes.

6. Valg af en af foreningen i øvrigt uafhængig revisor
Det er besluttet at køre uden revisor.
Det forslås at lave vedtægterne om, så ingen revisor behøves, hvilket godkendes.

7. Eventuelt
Der er intet til dette punkt.

Generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden, og efterfølges af to fordrag:
• ”Dansk Center for Scientific Computing”, Rene Belsø.
• ”CEL processoren i clusters”, Brian Vinter.

Dagen afsluttes med en sushi buffet.