Referat af Konstituerende bestyrelsemøde 2008

 
Sted: HCØ (Eric) ... Til stede: Anne Margrethe, Niels, Eric, Peter ... Fraværende: Nicolas ... Forplejning: ingen …
1. Valg af referent: Peter

2. Valg af bestyrelsesposter:
a. Formand: Nicolas
b. Næstformand: Eric
c. Kasserer: Niels
d. Web redaktør: Anne Margrethe
e. Sekretær: Peter

3. Opfølgning på generalforsamlingen d. 2008-05-06 hos SUN:
a. Niels mangler en underskrivelse af årsregnskabet. Eric underskriver.

4. Kommende arrangementer
Der fastlægges tre faste datoer:
a. 2008-08-26, 16:00, hos Niels.
Emner:
i. Højhastighednetværk
ii. Forskningsnetværk: Martin Bech. Aktion: Niels kontakter Martin
b. 2008-11-11, evt holdes hos industri partner (IBM, Oracle, Niels Bohr institutet?)
Der er flere forslag til emner:
i. Fordrag om organisationer (Dansk Center for GRID computing, Dansk Center for Scientific Computing)? Aktion: Eric
ii. LHC status (Niels Bohr Inst)? Aktion: Eric
iii. Nordic Data Grid Facility (Joshua), status for data behandling fra LHC. Aktion: Eric
iv. Cluster filsystemer. Evt i forb med LHC status? Aktion: Niklas ang. Lustre
v. Brian Vinter MIG? Aktion: Eric
c. 2009-03-10, general forsamling 2009, kl 16 hos Novo Nordisk med bestyrelsesmøde kl 15.

5. Forslag
a. Eric forslår at det indføres en præmie for bedste GRID projekt/speciale på universitet. Dette vil skabe positiv opmærksomhed for foreningen. Projekter/specialer nomineres af vejledere (1-2 sider). Præmie: f.eks. 5000kr. Aktion: Eric. Udarbejde en model, f.eks. kopiere Dansk Selskab for datalogi’s model (www.datalogi.dk).

6. Næste møde: 2008-08-26

7. Evt.
a. Niels har afregnet med Brian.
b. Eric har div. bon’er han skal have gjort noget ved.