Referat af bestyrelsesmøde

 
Sted: Sun Microsystems Danmark A/S (Nicolas) ... Til stede: Peter, Anne Margrethe, Eric, Niels og Nicolas
Vi kom kort ind på

Klimatopmøde - skal vi involvere os selv?

Blogs/communities osv - kræver en del aktivitet for at være relevant - måske for meget hvis ikke der er den nødvendige kritiske masse.

Studietur til USA kræver mere end 6 mdrs. planlægning for de fleste.

Arrangementer - som per sidste referat (juni 2007 :-[ ) plus
IBM / DIKU foredrag vedr. Cell/PS3 i grid (Eric tage op med Brian).
DCSC - René Belsø - foredrag vedr. gridificeringen af de danske DCSC sites (Eric taler med René i næste uge i anden sammenhæng, spørge ved samme lejlighed).

DCSC bør være klar over at de kan deltage i Grid Forum qua deres universitets medlemsskab.

Peter kom med en vigtigt pointe: Hvad er vor definition af Grid-Forum's fokus område. Vi blev enige om at det stadig er HPC og Desktop anvendt i grid som deler resourcer centralt.

I den forbindelse blev vi mindet om at vi nok bør tage kontakt til andre Grid fora i andre lande (Eric tager dette med Brian) Nicolas skal forhøre sig om samme via Sun baglandet.

Vi bør oprette en mere struktureret Database med detaljerne på de folk der har udvist interesse for vore foredrag så vi kan udbrede kendskabet til Grid Forum til andre kredse end de akademiske (nicolas samler sammen fra tidligere arrangementer -har spurgt Jan@jan-holst.dk).

Vi aftalte at mødes næste gang d. 7. april kl. 15.00 på DIKU's nye domæne på HC Ørsteds Instituttet (Eric action - venligst booke lokale).

Gen. forsamling planlagt til 6. maj kl. 16.00 med foregående bestyrelsesmøde kl. 15.00. Sun stiller gerne op som vært - Nic foreslår lidt bedre traktement end sidste gang Sun var vært... Sushi eller andet? Kan René Belsø holde indlæg (Eric)?

Eric bedes forberede rettidig indkaldelse til generalforsamlingen så den kan sendes ud d. 6. april.

Som referent vil jeg hermed gerne takke Eric Jul for sin selvopofrelse for sagen og de mange action items han har påtaget sig.