Referat af stiftende generalforsamling

 
Referat af stiftende generalforsamling i Dansk Grid-Forum 29. marts 2004 på Datalogisk Institut, Københavns Universitet, Universitetsparken 1, København Ø
Dagsorden:

Formalia
Valg af dirigent
Valg af referent
Vedtagelse af vedtægter
Kontingentfastsættelse
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Valg af revisor
Eventuelt

Ad. 1 Formalia
Indbydelsen til den stiftende generalforsamling er blevet udbredt via WWW og email.

Ad. 2 Valg af dirigent.
Josva Kleist blev valgt.

Ad. 3 Valg af referent.
Eric Jul blev valgt.

Ad. 4 Vedtagelse af vedtægter
Der blev fremlagt et vedtægtsforslag, som også havde været udbredt via WWW i god tid forinden.
Forslaget blev vedtaget.

Ad. 5 Kontingentfastsættelse
Kontingentet per år for 2005 blev fastsat til 9.500 kr.

Ad. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Følgende blev opstillet og valgt ved akklamation:
Eric Jul, DIKU
David Simonsen, UNI-C
Jan Holst Jensen, Novo Nordisk
Karina Buch, Oracle
Martin Larsen, Dell Computer Corporation
Følgende blev opstillet i nedenstående, prioriterede rækkefølge som suppleanter:
Brian Vinter, SDU
Niels Raun, GlobalConnect

Ad. 7 Valg af revisor.
Revisor Peter Madsen blev valgt.

Ad. 8 Eventuelt.
Dansk Center for Grid Computing indbød til en efterfølgende reception.