Referat af bestyrelsesmøde

 
Sted: GlobalConnect ... Til stede: Niels, Anne Margrethe, Eric, og Peter ... Fraværende: Nicolas ... Forplejning: fornem ...
1) Valg a referent
Forslag: Peter.
Peter vælges som referent.

2) Kommende arrangementer herunder generalforsamlingen

Der gøres opmæksom på, at der iflg vedtægterne er 3 ugers varsel for indkaldelse til møder.

De diskuterede arrangementer listet nedenfor i kronologisk orden.

2009-02-03: Nordica Grid facilitys behandling af data fra LHC
Et arrangement i samarbejde med Danske selskab for datalogi
Ansvarlig: Eric
Sted: formodentlig eScienceCenteret på HCØ

2009-03-10: bestyrelsesmøde + generalforsamling
Ansvarlig: Niels
Sted: GlobalConnect
- Vanen tro lægges et bestyrelsesmøde lige før generalforsamlingen.
- Vi skal have valgt bestyrelsesposter. Det blev forslået at prøve at rekrutere et bestyrelsesmedlem fra IBM, som vi ikke har hørt meget til.
- Mht revisor forslås det at køre videre uden.
- Mht betaling gælder:
Indmeldelse: 5000,- kr
Kontingent : 0,- kr
- Efter generalforsamlingen kommer følgende 2 talks:
Højhastighedsnetværk (GlobalConnect)
Det ny forskningsnet (Martin Bech? aktion: Niels)

2009-05-12: Clusterfilsystemer
Sted: RISØ eller SUN
Ansvarlig: Anne Margrethe og/eller Nicolas
Det er uklart hvem, der skal afholde mødet. Anne Margrethe afklarer med Nicolas.


Ang. ekskursioner til udlandet: Vi tænker over interessante steder at besøge, men er enige om at en ekskursion skal drives af et behov. Tages op på næste møde.


Div forslag til kommende arrangementer:
Google, Århus. Aktion: Eric
Cloud computing. IBM?
Inkludere Harddisken, DR på invitationslisten.


3) Bedste GRID projekt/speciale
Det forslås at prisen uddeles første gang på næste generalforsamling d. 2009-03-10 for specialer afleveret i 2008. Dette vedtages.
Aktion: Eric.

4) Næste bestyrelsesmøde
2009-03-10 i forbindelse med generalforsamlingen.

5) Eventuelt

Gossip:
DCSC har indlemmet DCGC (Dansk center for Grid computing)
som nu har addressen grid.dk.