Referat af bestyrelsesmøde

 
Sted: Erics kontor, HCØ, KU... Tilstede: Niels, Eric, Anne Margrethe... Fraværende: Nicolas, Peter

1) Valg a referent
Forslag: Peter.
Ikke til stede, Anne Margrethe valgt.

2) Forberedelse af generalforsamlingen
Tid og sted: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 16.00, hos GlobalConnect.
Dagsorden: Standard ifølge vedtægterne.
Der skal indkaldes med en måneds varsel, dvs. senest 10. februar.
Efter generalforsamlingen, kl. 16.30, planlægges foredrag om følgende emner:
- Højhastighedsnetværk (GlobalConnect)
- Det ny forskningsnet (Martin Bech?)
Niels arrangerer.

Eric kontakter IBM for at spørge, om de har et forslag til nyt bestyrelsesmedlem.

3) Kommende arrangementer
Tirsdag den 12. maj: Clusterfilsystemer
Sted: Risø eller SUN
Anne Margrethe kontakter Nicolas for at sætte gang i planlægningen.

Emner til efteråret:
- Google
- Cloud computing
Action Eric.

Vi tænker stadig over forslag til ekskursioner (action alle).

4) Bedste GRID projekt/speciale
- Prisen er på DKK 5000,-
- Skatteforhold?
Niels spørger firmaets jurist, og Eric spørger Dansk Selskab for Datalogi.

Eric indkalder nomineringer med frist 16. februar. Indstilling skal være klar 23. februar. Prisen uddeles i forbindelse med generalforsamlingen 10. marts.

5) Næste møde
- En time før generalforsamlingen: Tirsdag den 10. marts kl. 15 hos GlobalConnect.

6) Eventuelt
- Husk at invitere DR-harddisken ved kommende arrangementer.