Referat af bestyrelsesmøde

 
Sted: Risø DTU... Til stede: Nicolas, Niels, Jan og Anne Margrethe
Bestyrelsesmøde d. 12. januar 2010, Dansk Grid-forum.

Tilstede:

Nicolas Olszowski (SUN)
Anne Margrethe Larsen (Risø DTU)
Niels Raun (Global Connect)
Jan Holst Jensen (jan-holst.dk)


Der blev primært diskuteret næste mødes agenda. Næste møde er generalforsamlingen.


* Pris for årets bedste Grid/Cloud-relaterede projekt. Annonceres til generalforsamling, uddeles til efteråret.
  • Nicolas foreslår udlodning af flere priser, f.ex. en 1ste 2den og 3die plads for at tiltrække flere deltagere.

  • Skal vi evt. til at opkræve kontingent ? Det ser vi på på gen.forsml.


* Nye og eksisterende medlemmer ?

  • Nicolas spørger Danske Bank om de kunne komme og give en talk og måske blive medlemmer ?


  • Google kunne være kandidat til et foredrag om massivt distribueret computing; f.ex. om map/reduce og BigTable.
    Jan kontakter Lars Bak hos Google i Århus.


  • UNI-C - hvem er kontaktperson hos dem nu om dage ? Niels kontakter UNI-C.


* Dato for Gen.forsml. - medio april ; vi besluttede tirsdag den 13de.

* Nicolas lovede at forberede årsberetningen til næste gen.forsml. ;-).