Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

 
Sted: DIKU... Deltagere: Niels E. Raun, Anne Margrethe Larsen, Jan Holst Jensen, Brian Vinter
Beslutningsreferat


  1. Jan Holst blev valgt som formand

  2. Niels Raun blev genvalgt til kasserer

  3. Det blev besluttet at anvende midler til at sende en person til ISC Cloud i Frankfurt for derefter at give foredrag i foreningen om status på Cloud markedet (foredrag 24/11 kl. 16 på KU)

  4. Vi vil invitere CSC til at give et foredrag om deres planlagte Cloud center i Danmark i foråret. SKI eller FI kunne med fordel inviteres til at komme og tale om deres erfaringer også


Mere løst referat

Foreningens eksistensberettigelse blev diskuteret, det synes klart at Grid computing ikke kommer til at vinde indpas i industrien, det gør Cloud derimod formodentligt. Brian mente at vi umiddelbart kan inkludere Cloud aktiviteter under vores paraply, Jan mente at der var ganske mange Cloud aktiviteter uden om Dansk Grid Forum. Der syntes at være konsensus om at 2010/2011 sæsonen må bruges som lakmustest for foreningens fremtidige eksistens.

Brian efterlyste et tema hvor en industri/anvendelse går ind og beskriver Cloud behov - frem for en teknisk vinkel.