Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

 
Sted: Skype... Deltagere: Brian Vinter (NBI), Anne Margrethe Larsen (Risø DTU), Dennis Kayser (IBM), Niels Raun (Global Connect), Jan Holst Jensen (jan-holst.dk)

Agenda:

1) Konstituering af bestyrelsen.
2) Efterårets arrangementer.

Jan Holst Jensen blev valgt som referent.


1) Konstituering af bestyrelsen:

Dennis Kayser blev valgt som formand.
Niels Raun blev valgt som kasserer.
Brian lover at hans kommende gruppesekretær vil kunne hjælpe med administrative opgaver som opdatering af website osv.

Novo Nordisk har meddelt at Anders Sønderberg Mortensen overtager deres bestyrelsesplads efter Dennis Madsen.


2) Efterårets arrangementer:

2 stk. bedømmes til at være passende; medio september og starten af november.

Ideer:

NorduNet - supercomputer på Island, Rene Belsø, DCSC.
IBM - f.ex. om mainframe, Z-serien og dens VM teknologi
Metereologer og geologer i DK - sensornetværk - Hans Thybo, Brian har kontakter her.
Oracle/SUN ?

Vi lagde os efter lidt diskussion fast på følgende to temaer.

Tema 1: "Cloud infrastructure". Vi forsøger at få indlæg fra IBM / VMware / Cisco. Dennis er tovholder på dette arrangement der er fastlagt til tir 20/9 hos IBM, Lyngbyvej.

Tema 2: "Videnskabelig dataindsamling". Brian har hørt at meteorologer og geologer planlægger etablering af omfattende sensornetværk der giver udfordring både kommunikations- og data-mæssigt. Brian er tovholder på arrangementet der vil finde sted tir 8/11 hos NBI.

Der blev brainstormet lidt over temaer til næste forår / generalforsamlingen. Vi kan overveje et møde om "Maskinannotering af video, og lyd / maskinel oversættelse." - Brian har evt. nogle humaniora-kontakter der kan udnyttes her. Det kan forhåbentligt også give en udvidelse af vores sædvanlige publikum.

Bestyrelsesmøderne i 2011 vil vanen tro blive afholdt i forbindelse med arrangementerne - en time før arrangementets start vil der afholdes bestyrelsesmøde.