Links:

  Uni-C  
Bestyrelsesmedlem i Dansk Grid-forum
  DIKU  
Datalogisk Institut
Medlem af Dansk Grid-forums bestyrelse